Skolan

På Särö Montessoriskola arbetar våra elever i åldersblandade grupper vilket ger varje elev en unik möjlighet att lära av varandra och utvecklas utifrån sin egna nivå. Vi är en liten skola som har skapat en vacker och trivsam miljö, vilken vi är måna om att vårda. På Särö Montessori har vi skolundervisning från förskoleklass till och med skolår fem. Eleverna i skolår F-2 går i yngre elevgruppen och de i skolår 3-5 går i äldre elevgruppen. Varje elevgrupp har cirka 30-32 elever, men kan variera något från år till år. 

På skolan möts våra elever av behörig personal, som alla känner ett gemensamt ansvar för skolans samtliga elever. Vi har en hög lärartäthet och närvaro, vilket skapar kontinuitet och trygghet. 

Särö Montessoriskola är kostnadsfri och alla elever är välkomna till oss! För plats på fritidshemmet erläggs en avgift, vilken följer den kommunala taxan.  

Vi använder oss av den digitala plattformen Schoolsoft, där all information kring skolan och eleverna finns samlad. 

Läs mer om pedagogiken på Svenska Montessoriförbundets hemsida.

En skoldag på Särö Montessori
Skoldagen börjar klockan 8.00 med arbetspass fram till lunch. I den yngre elevgruppen (åk F-2) arbetar varje elev utifrån en individuell planering, vilket varvas med traditionellt lärarledda lektioner. I den äldre elevgruppen (åk 3-5) arbetar vi utifrån inramade ämnespass, med en möjlighet att själv vara med och påverka sin kunskapsutveckling, utifrån individuella behov och förmågor. Under förmiddagarna bryter vi inte undervisningen utan eleverna arbetar fram till lunch och tar kortare pauser efter behov. 

Vi inkluderar eleverna i vår verksamhet på flera sätt. Förutom det lärande som är centralt  ges eleverna ansvarsuppgifter, vilka har till syfte att ta hand om vår gemensamma miljö. De kan t ex ansvara för att vattna blommor, sköta våra får, källsortera och damma hyllor. Eleverna är även involverade i att duka fram till lunch, duka av efter måltiden och torka av borden. Ett populärt  ansvarsområde hos eleverna i den äldre elevgruppen är att ansvara för planering och genomförande av en av veckans idrottslektioner. Eleverna ges möjlighet till inflytande över verksamheten genom regelbundna klassråd och elevråd. 

Ansvar ger färdighet
Alla elever har olika ansvarsområden. Detta ställer krav på eleverna och stärker deras självförtroende när de märker att de klarar av att lösa sina uppgifter. Barnen är alltid med och påverkar hur de vill ha det på skolan. Elevrådet har en egen budget och barnen bestämmer själva vad pengarna ska användas till.

Eleverna på Särö Montessori presterar år efter år bra i de nationella proven. De har även kommit långt i ”Vi i femman” och vunnit ”Ägget”, en årlig tävling som arrangeras av Chalmers. När eleverna slutar på vår skola är de ambitiösa, intresserade, duktiga på problemlösning och tränade i argumentation. De är trygga i sig själva och har en stark tro på sin egen förmåga. De är – kort sagt – självständiga, tänkande individer, väl rustade för vidare utbildning.