Välkommen till Särö Montessoriskola. I 36 år ha vi arbetat med att skapa en miljö för barn/elever med ambitionen att de är trygga, har en stark tro på sin förmåga, är nyfikna på omvärlden och väl rustade för vidare utbildning. Alltid med stöttning av dedikerade och närvarande pedagoger.

På Särö Montessoriskola tar vi emot anmälningar och gör antagningar under hela året, i mån av plats. Och det är här du gör din anmälan.

Förskolan
Grundskolan

Särö Montessoriskola är en ideell förening som startade 1988 av en handfull engagerade vårdnadshavare med ett intresse för montessoripedagogik och en längtan efter en skola där vårdnadshavare och personal har möjlighet att påverka och entusiasmera varandra.

Lokalerna var från början en bondgård med anor från 1700-talet, nu ombyggda för att passa verksamhetens ändamål, men med den ursprungliga känslan kvar.

Utanför skolbyggnaden finns en stor härlig trädgård med fruktträd, växthus och grönsaksland samt en lekplats som inbjuder till lek och bus.

Särö Montessoriskola består av förskola, grundskola och fritidshem som tillsammans skapar en enhet, med ambitionen att vara en trygg, rolig, utvecklande verksamhet med kunskapsinlärning i fokus.

Montessoripedagogikens principer inspirerar arbetet i verksamheten. Barnen sätts i centrum för att stimulera och inspirera till utveckling utifrån behov och lust att lära. Montessoripedagogiken grundar sig på Maria Montessoris iakttagelser och den forskning hon bedrev. Hon hade stor tilltro till barns förmåga och intelligens och genom observationer noterade hon vad de var intresserade av och vad de tyckte om att göra. För att barnen skulle komma i kontakt med sådant de var intresserade av iordningsställde hon en miljö utifrån deras villkor. Barnen hade stor frihet inom tydliga ramar.

Läs mer om pedagogiken på Svenska Montessoriförbundets hemsida.