Förskola

Om förskolan

Montessoripedagogik syftar till att ge barn en helhetssyn på omvärlden, hjälpa det att bli självständigt utifrån nyfikenhet, upptäckarglädje och iver att pröva på och lära nya saker. Förskolan arbetar efter principen ”hjälp mig hjälpa mig själv” som menar att onödig hjälp är ett hinder för barns utveckling. Verksamheten följer Skollag och Läroplan (Lgrfö 18).

På förskolan finns material inom matematik, språk, kultur, sinnesträning och praktiska vardagsövningar. Materialet har ett tydligt syfte och går från konkret till abstrakt. Barnen arbetar med skapande aktiviteter, konstruktionslek, teknik eller rollek. 

En viktig del är att stimulera barnets språkliga, logiska, musikaliska och sociala förmågor. Den grovmotoriska utvecklingen är grunden till vidare inlärning där många aktiviteter stimulerar barnets grundrörelser som åla, krypa, rulla, gå, springa, klättra, hoppa, balansera och snurra.

Den fria leken är viktig för barnets hälsa. Leken innefattar språk, kommunikation, historia, social träning och både grov- och finmotorik. Montessoripedagogiken förklarar det med att ”Lek är arbete”. Två gånger i veckan ansvarar barnen och en pedagog för att mata och sköta om fåren.

På förskolan arbetar fyra pedagoger med 24 barn. Den är öppen klockan 7.00 till 17.00 helgfria vardagar (fredagar 16.30). Intagning sker vanligtvis till hösttermin. Syskonförtur tillämpas. Barn i förskolan har automatiskt en plats i grundskolan.

Förskolan använder den digitala plattformen Schoolsoft för information och kommunikation om barnen.

Taxan följer Kungsbacka kommuns avgift.

Vid intresse att ansöka om förskoleplats gå till ”fliken” Kontakt för instruktioner. Kötid beräknas från barnet är sex månader gammalt.

Läs mer om pedagogiken på Svenska Montessoriförbundets hemsida.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 7.00.

Frukost serveras mellan klockan 7.00 och 7.30.

Efter frukost är det utevistelse på gården.

Klockan 8.30 är det ingång och då startar arbetspass med aktiviteter valda av barnen eller planerade uppgifter av pedagogerna.

Under förmiddagen har barnen fruktstund vid valfri tid.

Klockan 10.45 är det samling med temarelaterat innehåll, rim, ramsor, sång, instrument och rörelse. Under tiden dukas det för lunch där barn kan delta.  

Klockan 11.15 serveras lunch. 

Från klockan 12.00 är det utevistelse på gården fram till mellanmål. De barn som sover läggs i vagnar utomhus.

Mellanmål serveras klockan 14.30. Efter det fortsätter barnen med arbete/lek fram till hemgång.

Förskolan stänger klockan 17.00 (fredagar klockan 16.30).