Förskola

Förskolan Daggdroppen tillämpar montessoripedagogik för att nå målen i förskolans läroplan (Lgrfö 18) och verksamheten följer styrdokumenten i Skollagen (SFS 2010:800).

Miljön på förskolan är förberedd på ett sätt som är anpassat till barnen och ska svara mot deras olika utvecklingsnivåer. Miljön är betydelsefull för utvecklingen på alla plan: fysiskt, psykiskt, intellektuellt, socialt, känslomässigt och andligt.

I den förberedda miljön finns material inom bland annat ämnesområdena: matematik, språk, kultur, sinnesträning och praktiska vardagsövningar. Allt material har ett tydligt syfte och går från konkret till mer abstrakt. I undervisningen möter barnen också olika skapande aktiviteter till exempel konstruktionslek, teknik och rollek.

Verksamheten genomsyras av ett mångsidigt engagemang för fred på jorden, respekt för allt liv samt omsorg och omtanke om miljön. Mål som aktivt strävas mot är att alla känner aktsamhet om sig själva, varandra, saker och resurser, allt levande och miljön.

På förskolan arbetar fyra pedagoger med 24 barn i åldrarna ett till fem år. Förskolan är öppen klockan 7.00 till 17.00 helgfria vardagar (fredagar 16.30). Intagning sker vanligtvis till hösttermin. Syskonförtur tillämpas. Barn i förskolan har automatiskt en plats i grundskolan.

Förskolan använder den digitala plattformen Schoolsoft för information och kommunikation om barnen.

Taxan följer Kungsbacka kommuns avgift.

Vid intresse att ansöka om förskoleplats gå till ”fliken” Kontakt för instruktioner. Kötid beräknas från barnet är sex månader gammalt.

Läs mer om pedagogiken på Svenska Montessoriförbundets hemsida.

Förskolan öppnar klockan 7.00.

Frukost serveras mellan klockan 7.00 och 7.30.

Efter frukost är det utevistelse på gården där återstående barn tas emot.

Klockan 8.30 är det ingång och då startar arbetspass med aktiviteter valda av barnen eller planerade uppgifter av pedagogerna.

Under förmiddagen har barnen fruktstund vid valfri tid.

Klockan 10.45 är det samling med temarelaterat innehåll: rim, ramsor, sång, instrument, högläsning och rörelse. Under tiden dukar personal med hjälp av barn för lunch.

Klockan 11.00 serveras lunch. 

Från klockan 11.45 är det utevistelse på gården fram till mellanmål. De barn som sover läggs i vagnar utomhus.

Mellanmål serveras klockan 14.30. Efter det fortsätter barnen med arbete/lek fram till hemgång.

Förskolan stänger klockan 17.00 (fredagar klockan 16.30).