Förskolan

Förskolan på Särö Montessori heter Daggdroppen och är en auktoriserad Montessoriförskola. På Daggdroppen arbetar 4 pedagoger tillsammans med barn i åldrarna 1 till 5 år. Gruppen består av 24 barn.

Våra styrdokument är skollagen och förskolans läroplan (Skolverket, 2018) och för att nå målen i Förskolans läroplan tillämpar vi Montessoripedagogiken. 
Intagning sker normalt till höstterminen. Barn med syskon som redan går på Särö Montessori har förtur.

Vill du sätta upp ditt barn i kö?
Använd vår webbaserade köanmälan och nedan länkar.
Förskolan
Grundskolan

Önskar ni ställa ert/era barn i kö till förskola samt efterföljande grundskola, vänligen fyll i båda formulären.

Barnets kötid beräknas först då barnet är sex månader gammalt.

En dag på Särö Montessoriförskola-Daggdroppen:

7.00               Daggdroppen öppnar. Frukost serveras mellan 7.00 och 7.30 för de som har behov. Efter frukost går vi oftast ut och väntar in och tar emot resterande barn utomhus. 

8.30              De sista barnen ankommer och vi börjar gå in. Allt eftersom barnen kommer in startar vårt arbetspass med aktiviteter som barnen själva väljer eller med planerade aktiviteter tillsammans med pedagogerna. Under förmiddagen väljer barnen själva när de vill ta en paus och äta sin frukt.

10.45             Samling med till exempel temarelaterat innehåll, rim och ramsor, sång, instrument och rörelse. Under tiden dukas det för lunch och då finns det möjlighet för barn att vara med.     

11.15             Vi äter gemensam lunch. 

12.00             Vi klär på oss och förbereder oss för utevistelse fram till mellanmålet. De barn som sover läggs i sina vagnar utomhus för att sova. 

2 ggr/vecka ansvarar förskolebarnen tillsammans med en pedagog för att mata och sköta om våra får. 

14.30             Vi äter mellanmål. Efter mellanmålet fortsätter barnen med arbete/lek fram tills det är dags att gå hem.

17.00             Förskolan stänger.

På fredagar stänger vi kl. 16.30.

Montessoripedagogiken på Daggdroppen

Montessoripedagogiken grundar sig på Maria Montessoris egna iakttagelser och den forskning hon bedrev hela sitt liv. Maria hade en stor tilltro till barns förmåga och intelligens. Hon observerade barnen och la märke till vad de var intresserade av och vad de tyckte om att göra. För att barnen skulle komma i kontakt med sådant de var intresserade av iordningställde hon en miljö som skulle vara på deras villkor. Barnen hade stor frihet men självklart inom vissa ramar. 

Miljön på Daggdroppen är förberedd på ett sätt som är anpassat till barnen och den ska svara mot deras olika utvecklingsnivåer. Miljön omkring barnen är betydelsefull för deras utveckling på alla plan: fysiskt, psykiskt, intellektuellt, socialt, känslomässigt och andligt. 

I den förberedda miljön på förskolan finns material bland annat inom ämnesområdena matematik, språk, kultur, sinnesträning och praktiska vardagsövningar. Alla material har ett tydligt syfte och går från konkret till att bli mer abstrakt och ligger ofta till grund för mer avancerade aktiviteter och material de möter i skolan. I undervisningen på förskolan möter barnen också olika skapande aktiviteter, konstruktionslek, teknik, rollek med mera. Undervisningen genomsyras av ett mångsidigt engagemang för fred på jorden, respekt för allt liv och omsorg och omtanke om vår miljö. Mål som vi aktivt tillsammans, på hela Särö Montessori, strävar efter är att alla barn och elever känner aktsamhet om sig själva, varandra, våra saker och resurser, allt levande och vår miljö