Barnen

Barn spenderar mycket tid i skolbarnomsorg. Faktum är att de tillbringar merparten av sin vakna tid med personer som inte är deras föräldrar. Våra barn uppfostras, formas och får sina värderingar i en miljö som vi inte kan styra över. Eller kan vi det?

Vi som har våra barn på Särö Montessori har gjort ett aktivt val. Vi vill att våra barn ska växa upp i en trygg miljö. Vi vill att de ska tycka att det är roligt att gå till ”sin arbetsplats”. Att de ska känna glädje och lust att lära sig nya saker. Att de ska få utvecklas efter sina individuella förutsättningar. Att de ska bli bemötta med respekt av såväl andra barn som pedagoger och föräldrar. Vi har valt att låta våra barn gå på Särö Montessori för vi tycker att det är den bästa skolan för våra barn. Det är för övrigt verksamhetens motto: Den bästa skolan för våra barn. Så enkelt. Så självklart.

Den bästa skolan för våra barn
Särö Montessori är en ideell förening och ett föräldrakooperativ som har funnits sedan 1988. Våra lokaler är i grunden en bondgård med anor från 1700-talet, ombyggda för att passa våra ändamål men med den ursprungliga känslan kvar. Utanför skolhusen har vi en stor, härlig trädgård med fruktträd, grönsaksland, får- och hönshus. Den dagliga skötseln av djuren görs av barn och lärare tillsammans. Verksamheten består av förskola, skola t o m femte klass och fritidsverksamhet. Vi tillämpar Montessoripedagogik både i förskolan och i skolan. Den bygger på att inlärningen anpassas efter barnens individuella utvecklingsfaser. Då blir det både lättare och roligare att lära sig. Och har barnen roligt när de lär sig så kommer de att vilja lära sig mer!

Miljö – för kropp och själ
Redan 1999 blev vi, som första skola i kommunen, tilldelade Grön Flagg. Det är en miljöcertifiering av skolor och förskolor som delas ut av stiftelsen Håll Sverige Rent. Och att vi värnar om vår miljö är något som märks tydligt på Särö Montessori. Omgivningen – med röda stugor, gräsmattor och äppelträd – är som hämtad ur en saga. Och arbetsmiljön, det dagliga arbetet, genomsyras av att man visar hänsyn och omtanke för varandra.