Barnen

Vi som har våra barn på Särö Montessori har gjort ett aktivt val. Vi vill att våra barn ska växa upp i en trygg miljö. Vi vill att de ska tycka att det är roligt att gå till ”sin arbetsplats”. Att de ska känna glädje och lust att lära sig nya saker. Att de ska få utvecklas efter sina individuella förutsättningar. Att de ska bli bemötta med respekt av såväl andra barn som pedagoger och föräldrar.

Vi har valt att låta våra barn gå på Särö Montessori för vi tycker att det är den bästa skolan för våra barn. Det är för övrigt verksamhetens motto – ”Den bästa skolan för våra barn”. Så enkelt. Så självklart.

Miljö – för kropp och själ
Att vi värnar om vår miljö är något som märks tydligt på Särö Montessori. Omgivningen – med röda stugor, gräsmattor och äppelträd – är som hämtad ur en saga. Och arbetsmiljön, det dagliga arbetet, genomsyras av att man visar hänsyn och omtanke för varandra.